AccueilNederlandGevels van het...

Gevels van het Legermuseum en Autoworld in het Brusselse Jubelpark worden gerestaureerd

De restauratiewerken worden in 4 fasen uitgevoerd die elkaar overlappen, zodat wanneer de uitvoering van de ene fase bezig is, de voorbereiding voor de andere fase van start gaat. De totale kostprijs wordt geschat op 27,7 miljoen euro, inclusief btw. 

Aan de werken gaan voorbereidende studies vooraf, zoals een asbestinventaris, opmetingen van de gevels, analyse van de materialen en schadebeeld van de gevels, bouwhistorische en materiaal-technische studies en stabiliteitsonderzoek.

Gelet op het beschermd statuut van het Jubelpark en de gebouwen, worden de werken uitgevoerd in samenwerking met de Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen. 

Dit project volgt op het grote renovatieproject van de daken van de musea in het Jubelpark dat in 2018 werd aangevat en nu in zijn laatste fase is.  De werken kaderen binnen het Project 50/200 en zullen de Jubelparksite een nieuw elan geven in aanloop naar het tweehonderdjarig bestaan van België in 2030.

Mathieu Michel, Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister:
“Het behoud en de verbetering van de energieprestaties van het symbolische erfgoed van de overheid is voor mij een prioriteit. Ik wil de renovatie van het Jubelpark (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium en Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis) afronden voor de 200ste verjaardag van ons land. De Regie der Gebouwen werkt hard om dit doel te bereiken.”

Thomas Dermine, staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, belast met Wetenschapsbeleid:
“Met de volgende fase in de renovatie van de daken, gevels en ramen van de musea op de iconische Jubelparksite komen we opnieuw een stap dichter bij de volledige herwaardering van de site met het oog op de 200ste verjaardag van België in 2030. Deze plek transformeert zo verder van een plek waar collecties worden tentoongesteld naar een museumpark van de 21ste eeuw.”

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Douane neemt 2.757 kg cocaïne in beslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief E-mail ...

Start van de haalbaarheidsstudie voor de interieurrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

Om deze ingrijpende restauratie en renovatie voor te bereiden, zal een voorbereidende haalbaarheidsstudie worden opgestart. Dit onderzoek zal een overzicht geven van de algemene staat van het gebouw. Het zal zich vooral richten op de technische aspecten...

18 ‘Ontmoetingen’

السودانو بوركينا فاسو van و مالي Dit is het geval أعلى مستوى تنبيه, انضمام Hoe u uw geld kunt verdienen و اليمن. النينيو المحتملة – وهي ظاهرة تح في وسط تثير أيضًا المخاوف من التق Het is mogelijk om het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.