AccueilNederlandEen nieuwe stap...

Een nieuwe stap voorwaarts in het federale klimaatbeleid dankzij de klimaatrondetafels van Zakia Khattabi

Federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi heeft vandaag officieel de cyclus van klimaatrondetafels afgerond. Deze themadebatten, gecoördineerd door de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, brachten stakeholders, experten en academici samen om het federale klimaatbeleid te evalueren en aanbevelingen te formuleren om het te versterken. De bijdragen en aanbevelingen, opgesteld in de federale kernbevoegdheden fiscaliteit en duurzame financiering, energie, transport en mobiliteit, circulaire economie en federale gebouwen, zullen binnenkort worden geïntegreerd in een rapport dat begin 2023 aan de regering en het parlement zal worden voorgelegd.
“Ik ben erg blij dat we een belangrijke stap hebben gezet in de governance van het klimaatbeleid. De 55%-doelstelling hebben we eerst vertaald naar concrete acties en verantwoordelijkheden per minister. Vervolgens hebben we deze zomer in een openbaar rapport gerapporteerd over de voortgang van de maatregelen. Nu hebben alle stakeholders een diepgaande bijdrage kunnen leveren aan het federale klimaatbeleid. Dankzij deze twee initiatieven zullen we ons inzetten om in de zomer van 2023 een versterkt federaal luik voor het Nationaal Energie- en Klimaatplan (PNEC) aan de Europese Commissie voor te leggen”, verklaarde minister Khattabi over deze fase van de governance van het federale klimaatbeleid. .

De afgelopen 2 maanden hebben 10 klimaatrondetafels (2 debatsessies per gebied) plaatsgevonden met stakeholders, experts en academici, goed voor in totaal meer dan 300 deelnemers. Deze laatste formuleerde meer dan 60 schriftelijke aanbevelingen, naast de bijdragen tijdens de themadebatten. Regionale vertegenwoordigers konden ook deelnemen aan en reageren op de debatten wanneer de uitwisselingen over regionaal beleid gingen.

Dit zijn de ideeën die vaak naar boven komen:

– De klimaattafels voegen waarde toe aan het federale governancekader.

– De algemene oriëntatie van de federale stappenplannen wordt ondersteund in elk van de federale hoofddomeinen.

– Het is echter noodzakelijk om concreter te zijn en een planmatige aanpak te hanteren. In verband hiermee zijn er behoeften op het gebied van budgettering op korte, middellange en lange termijn.

– Er is meer coherentie en betere coördinatie nodig, waarbij de federale politieke cyclus een centrale rol kan spelen. De versterking van de federale politieke cyclus behoorde inderdaad tot de vereisten.

– De afstemming van het beleid op dat van andere politieke niveaus, ook de regionale, is totaal ontoereikend.

– Op veel gebieden is er een gebrek aan publieke middelen om investeringen in infrastructuur (vervoer, openbare gebouwen, enz.) en personele middelen te financieren.

– Er is een sterke behoefte aan expertise (methoden, data, etc.) op verschillende gebieden en aan evaluaties. Bijzondere aandacht is nodig op andere gebieden, zoals innovatie, rechtvaardige transitie, (energie)armoede en gendergelijkheid. Om inzicht te krijgen in de bestaande en aanvullende maatregelen is een systemische aanpak aan te bevelen.

– Een klimaatwet zou een rol kunnen spelen bij het dichten van de meeste hiaten.

“Het is mijn uitdrukkelijke bedoeling om het federale governancekader verder te versterken en toekomstbestendig te maken en volgend jaar wettelijk te verankeren. Een planmatige aanpak is een voorwaarde sine qua non als we de ambitie willen consolideren die van ons wordt verwacht om te evolueren naar een klimaatneutrale en veerkrachtige samenleving, een toekomst te geven aan onze jongeren en bijzondere nadruk te leggen op innovatie, armoedebestrijding, meer gendergelijkheid en een rechtvaardige transitie, ” voegde minister Khattabi toe.

Meer informatie :

De presentaties van dit slotevent zijn beschikbaar op https://climat.be/tables-rondes-climat.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Wat is de VN-Mensenrechtenraad? europahoy.nieuws

Is nieuwe sessie De bijeenkomst, die maandag begint, is de langste tot nu toe, tot april, en belooft een volle agenda, met aanhoudende oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne, de situatie van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld en meer...

UNHCR helpt duizenden mensen op de vlucht voor geweld door gewapende groepen in het noorden van Mozambique europahoy.new

Sinds het begin van de laatste uitbraak begin februari zijn ruim 70.000 mensen hun huizen ontvlucht naar zuidelijke districten, aldus het agentschap vrijdag. Alleen al in één district, Chiure, zijn ruim 56.000 mensen getroffen, terwijl ruim 33.000 mensen zijn...

Studenten gastronomie plannen een recept voor de toekomst van Madagaskar europahoy.new

Op de Beabo Primary School in Ambovombe, in het zuiden van Madagaskar, strijden teams van studenten om het lekkerste en meest voedzame voedsel te bereiden met behulp van lokaal beschikbare producten die hopelijk hun ouders en anderen zullen aanmoedigen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.