AccueilNederlandDoor het Vlaamse...

Door het Vlaamse veto is België toeschouwer van fundamentele onderhandelingen in het belang van zijn industrieën en zijn burgers

Beslissende onderhandelingen in het kader van Europees beleid (FitFor55-pakket) vinden aanstaande vrijdag plaats. Ze zullen grote gevolgen hebben voor alle Belgische bedrijven en gezinnen. Tijdens de afsluitende trialoog zullen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Milieuformatie van de Raad proberen overeenstemming te bereiken over het belangrijke ETS-dossier (emissiehandelssysteem) en over het sociaal klimaatfonds. In het kader van het ETS zullen ambitieuze emissiereductiedoelstellingen worden vastgesteld voor de industrie, elektriciteitsproductie, gebouwen en transport. Helaas wordt de invloed van België in de trialoog tot nul gereduceerd door de weigering van de Vlaamse minister van Klimaat om te onderhandelen.
« Hoewel we in het belang van onze burgers en bedrijven belangrijke elementen hadden geïdentificeerd die waarschijnlijk sociale verbeteringen of de export van onze industrieën ten goede zouden komen (door een sociaal klimaatfonds te koppelen aan toekomstige koolstofprijzen en door meer garanties te bieden aan exportindustrieën binnen kader van de CBAM) koos minister Demir er uit dogmatisme voor om België uit de eindonderhandelingen te halen. Ze is van mening dat, welke verbeteringen we ook zouden kunnen krijgen door te onderhandelen, een goedkeuring van het dossier door België uitgesloten is. Daarmee is het voor ons onmogelijk om de onderhandelingen te beïnvloeden”, aldus minister van Klimaat Zakia Khattabi.

“Europa gaat vooruit met haar klimaatbeleid: het zal de door de industrie veroorzaakte vervuiling tegen 2030 met meer dan 60% verminderen, het zal scheepvaart en luchtvervoer laten betalen voor broeikasgassen en het zal koolstofprijzen gebruiken om een ​​sociaal fonds te financieren dat ons in staat stellen een versnelling hoger te schakelen op het gebied van de isolatie van sociale woningen, om schone vervoerwijzen te stimuleren. Daarnaast zal een grensbelasting (CBAM) de industrie beschermen tegen oneerlijke concurrentie. België staat echter buitenspel in al deze belangrijke dossiers omdat minister Demir ons land uit de onderhandelingen gooit. Voor mij is dit een historische vergissing. Burgers en bedrijven moeten weten dat de federale overheid en de andere gewesten er alles aan hebben gedaan om hun belangen goed en wel op Europees niveau te verdedigen”, besluit ze.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Circulaire Startbegroting 2024

De ontwerp-circulaire specificeert de uitgangspunten die de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA) hanteert, evenals het tijdschema en de procedures die voorzien zijn voor de opmaak van de initiële begroting 2024. De circulaire voorziet ook in de meerjarenraming voor 2025-2028. Het...

U kunt de volgende opties gebruiken:

عن طريق إتلاف الدماغ. يتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية (العلاج بالصدمات الكهربائية) وضع قطبين كهربائيين على الرأس لتمرير الكهرباء عبر الدماغ بهدف التسبب في نوبة شديدة أو تشنج. تؤدي هذه العملية دائمًا إلى إتلاف الدماغ ، مما يؤدي...

De simpele waarheid over ECT: niemand mag een shockbehandeling krijgen

ECT werkt door de hersenen te beschadigen. ECT (elektroconvulsietherapie) omvat het aanbrengen van twee elektroden op het hoofd om elektriciteit door de hersenen te laten gaan met als doel een intense aanval of convulsie te veroorzaken. Het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.