AccueilNederlandDe analyse van...

De analyse van religie door een geleerde

Hoe zou je religie definiëren? En als er werd bepaald dat het je eigen religie en elke andere religie moest dekken, zou dat dan dezelfde definitie zijn?

Als u een enquête zou schrijven waarin u individuen zou vragen hun religie te beschrijven, zouden de vragen kunnen zijn: Eén god? Veel goden? Geen goden? Religieuze moraal? Religieuze wet? Riten? Vakantie? Schrift? Wat zijn de mogelijkheden van de mens? Ben je een geest? Wat gebeurt er als je sterft? Hoe ben je hier gekomen?

Dat krast misschien niet eens het oppervlak van uw geloof.

Religieuze geleerden hebben, hoe ze ook hun best doen, geen definitieve uitspraak over wat religie precies is. Filip Holm, maker van de YouTube-serie Laten we het over religie hebben en religieuze geleerde, zegt van wel geen overeengekomen definitie van religie. Hij geeft verschillende definities, waaronder Edward Burnett Tylors ‘geloof in spirituele wezens’ en zijn argument dat dit niet meer is dan een steunpilaar om het onverklaarde te verklaren. Holm brengt ook de definitie van Emile Durkheim naar voren: “een verenigd systeem van overtuigingen en praktijken met betrekking tot heilige zaken, dat wil zeggen dingen die apart gezet en verboden zijn – overtuigingen en praktijken die zich verenigen in één enkele morele gemeenschap die een Kerk wordt genoemd en al diegenen die hen. » Max Weber’s beschrijving van religie als psychologische fenomenen die fungeren als een strategie om moeilijke vragen in de wereld het hoofd te bieden. En meer met de beschrijving van Clifford Geertz uit 1965: “Een religie is een systeem van symbolen dat werkt om krachtige, doordringende en langdurige gemoedstoestanden bij mannen te vestigen door concepties van een algemene orde van bestaan ​​te formuleren en die concepties te bekleden met zo’n aura van feitelijkheid dat de stemmingen en motivaties uniek realistisch lijken.

Holm beschrijft vervolgens de moeilijkheden die hij en andere geleerden hebben wanneer ze proberen wereldreligies te omvatten. Aangezien hij en vele andere geleerden in het Westen zijn opgegroeid, wordt het concept van religie gevormd door het christendom. Dus wanneer ze naar andere religies over de hele wereld kijken, struikelen ze door aan te nemen dat deze andere religies in dezelfde « mal » passen, om vervolgens te ontdekken dat ze uniek zijn en op manieren niet te vergelijken zijn in het christendom en vice versa. Een voorbeeld is tussen het christendom en de islam, met het argument dat de rollen van Jezus en Mohammed niet vergelijkbaar zijn. Holm voerde zelfs het argument aan dat als er een vergelijking moest worden gemaakt, het tussen Mohammed en de Maagd Maria zou moeten zijn.

Een andere benadering die in sommige opzichten meer omvattend is, zijn ‘functionalistische’ en ‘inhoudelijke’ definities. James A. Beckford gedefinieerd functionalistisch als « een die de aandacht vestigt op de bijdragen die het fenomeen in kwestie zou hebben geleverd aan de stabiliteit en/of het voortbestaan ​​van een sociale of culturele entiteit », en inhoudelijk als « religie heeft een essentie of essentiële aard die alleen met zekerheid kan worden gekend door intuïtie en introspectie. »

Op persoonlijk niveau definieert men religie voor zichzelf. De geleerden en religieuze onderzoekers proberen het voor iedereen mogelijk te maken, christen, moslim, hindoe enz., ongeacht hun persoonlijke definitie van religie, om de unieke religies van anderen te accepteren en te begrijpen.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Resultaten van de veiling van schatkistcertificaten van 06 juni 2023

Het Federaal Agentschap van de Schuld kondigt aan dat het de biedingen op de veiling van schatkistcertificaten van vandaag voor een totaalbedrag van 2,195 miljard euro heeft aanvaard. Dit bedrag is als volgt over de lijnen verdeeld: ISIN-code: BE0312790620...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.