AccueilNederlandburgers eisen meer...

burgers eisen meer van de EU

Op 2 december beoordeelden EU-instellingen en meer dan 500 burgers de follow-up van de voorstellen van de conferentie over de toekomst van Europa.

Het Europees Parlement organiseerde vandaag het feedbackevenement over de Conferentie over de toekomst van Europa in Brussel, waarbij vertegenwoordigers van het Parlement, de Raad en de Commissie betrokken waren, evenals de burgers die centraal stonden in het werk van de Conferentie. Zij onderzochten hoe de EU-instellingen gevolg geven aan de voorstellen.

Opening van het feedbackevenement, voorzitter van het Parlement zei Roberta Metsola: “Het Europees Parlement is bereid zijn steentje bij te dragen door de voorstellen van de Conferentie over de toekomst van Europa uit te voeren in het belang van de 450 miljoen Europeanen die het vertegenwoordigt. Visie vergt moed. Als het gaat om de uitvoering van voorstellen van burgers, mag geen enkele suggestie voor verandering verboden zijn. De conferentie over de toekomst van Europa en de gepresenteerde voorstellen zijn niet het einde. Er is geen einddatum voor de toekomst. Er is geen checklist die we moeten afvinken. De toekomst is een work in progress. Onze Unie ook.”

Guy Verhofstadt, in zijn hoedanigheid van voormalig co-voorzitter van de Conferentie, merkte op: “In tijden van onveiligheid heeft de politiek een visie nodig op wat ons te wachten staat. Met de Conferentie over de toekomst van Europa wezen de burgers de weg vooruit. Het feedbackevent is hét moment om te bespreken wat wij politici hebben gedaan met de conclusies die we vorig jaar samen hebben getrokken en om vooruit te kijken. Omdat onze inzet nog niet voorbij is: we moeten niet alleen de voorstellen blijven waarmaken, maar ook de geest waarin ze zijn geschreven – een nieuw idee van Europa, geschikt voor de uitdagingen van de toekomst.”

De Raad werd vertegenwoordigd door minister van Europese Zaken Mikuláš Bek van de Tsjechisch voorzitterschap. Vice presidenten Maroš Šefcovič, Dubravka Šuicaen Margaritis Schinas vertegenwoordigde de Commissie.

Debat met burgers

Het daaropvolgende debat draaide om de belangrijkste uitdagingen waarmee de Unie vandaag wordt geconfronteerd, waaronder de aanval van Rusland op Oekraïne en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven van de Europeanen, evenals de noodzaak om het proces te versnellen om energie-onafhankelijkheid in de EU te bereiken. Veel sprekers concentreerden zich op de institutionele hervormingen die nodig zouden zijn om de voorstellen van de Conferentie volledig uit te voeren, inclusief die over de belastingheffing van multinationals en samenwerking in de externe dimensie van EU-aangelegenheden. In de loop van de dag brachten burgers vragen op tafel over alle onderwerpen die in de voorstellen van de conferentie aan de orde komen, waaronder: klimaatverandering en milieu; lichamelijke en geestelijke gezondheid; onderwijs en cultuur; de digitale transitie; migratiegerelateerde uitdagingen; bedreigingen voor de Europese waarden en de EU-begroting; de toestand van de Europese economie; en de rol van jongeren op al deze gebieden.

Het vooruitzicht van het lanceren van een conventie om de EU-verdragen te herzien werd herhaaldelijk genoemd, evenals de mogelijke activering van gateway-clausules binnen het bestaande kader, en de noodzaak om de communicatie tussen de EU-instellingen verder te verbeteren. De lessen in participerende democratie die uit deze ongekende exercitie van een jaar zijn getrokken, kwamen ook prominent aan bod in de uitwisseling, waaronder het voornemen van de Commissie om burgerraadplegingen op te zetten voorafgaand aan belangrijke wetgevingsvoorstellen. Burgers kwamen met suggesties om ervoor te zorgen dat de stemmen van alle deelnemers gelijkelijk worden gehoord, ondanks taalkundige en structurele barrières.

EP-leden benadrukten dat het Parlement zal blijven doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat het zijn kerntaak vervult om de EU verantwoording af te leggen aan alle Europeanen, terwijl ze concrete voorbeelden geven van hoe de voorstellen van de conferentie belangrijke drijfveren zijn geworden in het werk van het EP, elk in overeenstemming met hun en de prioriteiten van hun fracties. De meesten herhaalden het ook De oproep van het Parlement om een ​​conventie op te richten om de EU-Verdragen te herzien, en sommigen merkten op dat er in alle commissies van het Parlement wordt gewerkt aan de afronding van de alomvattende wetgevend initiatiefverslag over haar voorstellen daartoe.

Enkele sprekers spraken tegengestelde standpunten in, twijfelden aan het nut van de conferentie, hekelden het gebruik van belastinggeld en spraken zich uit tegen de richting van de EU als geheel.

Achtergrond

De 49 voorstellen van de Conferentie omvatten meer dan 300 maatregelen om deze te bereiken, verspreid over negen thema’s, gebaseerd op de aanbevelingen van de Europese en nationale burgerpanels, evenals input van nationale evenementen, het meertalige digitale platform en discussies binnen negen thematische werkgroepen en de plenaire vergadering. De drie instellingen zijn begonnen met het implementatie- en follow-upproces van de voorstellen van de conferentie in overeenstemming met hun respectieve bevoegdheden.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.