AccueilNederlandBiodiversiteit heeft zijn...

Biodiversiteit heeft zijn akkoord van Parijs!

Op 19 december heeft de internationale gemeenschap in Montreal overeenstemming bereikt over een alomvattend mondiaal kader voor de bescherming van de biodiversiteit. Voor de federale minister van Leefmilieu en hoofd van de Belgische delegatie op COP15, Zakia Khattabi, zou Montreal voor de biodiversiteit moeten zijn wat Parijs is geweest voor het klimaat: het zou het begin moeten zijn van een ambitieuze en gecoördineerde samenwerking voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit. “De overeenkomst die gisteravond is gesloten, voldoet aan deze verwachting. De doelstelling van 30*30 is overgenomen en vormt nu het kader voor de bescherming van onze biodiversiteit op internationaal niveau. Het is een game-changer”, zei minister Khattabi.
De 196 landen verbinden zich er in het bijzonder toe om tegen 2030 collectief 30% van het land en 30% van de oceanen te beschermen en vervuiling te bestrijden, inclusief die in verband met pesticiden. Landen moeten biodiversiteit mainstreamen in alle sectoren en beleidsmaatregelen en financiële stromen afstemmen op de ambitie van het nieuwe kader. De overeenkomst erkent ook het verband tussen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, en de noodzaak om deze tegelijkertijd aan te pakken.

“Naast deze ambitie bevat de overeenkomst de elementen op het gebied van financiering, monitoring en ondersteuning om de opvolging te verzekeren en de effectieve uitvoering van de aangegane verbintenissen te garanderen”, zegt Zakia Khattabi.

“De context was moeilijk. Maar iedereen begreep dat je de tak waar je op zit niet verder kon afzagen. Deze overeenkomst gaat immers over het voortbestaan ​​van de mensheid. Er is een noodzakelijk evenwicht bereikt en daarop moeten we nu vertrouwen”, vervolgt de minister.

Het is nu aan landen om de gemaakte afspraken te vertalen naar hun nationale biodiversiteitsplannen. Tijdens COP16 in 2024 zal de internationale gemeenschap opnieuw samenkomen om de balans op te maken van de vorderingen en indien nodig verdere actie te ondernemen.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.