AccueilNederlandBiodiversiteit heeft zijn...

Biodiversiteit heeft zijn akkoord van Parijs!

Op 19 december heeft de internationale gemeenschap in Montreal overeenstemming bereikt over een alomvattend mondiaal kader voor de bescherming van de biodiversiteit. Voor de federale minister van Leefmilieu en hoofd van de Belgische delegatie op COP15, Zakia Khattabi, zou Montreal voor de biodiversiteit moeten zijn wat Parijs is geweest voor het klimaat: het zou het begin moeten zijn van een ambitieuze en gecoördineerde samenwerking voor de bescherming en het herstel van de biodiversiteit. “De overeenkomst die gisteravond is gesloten, voldoet aan deze verwachting. De doelstelling van 30*30 is overgenomen en vormt nu het kader voor de bescherming van onze biodiversiteit op internationaal niveau. Het is een game-changer”, zei minister Khattabi.
De 196 landen verbinden zich er in het bijzonder toe om tegen 2030 collectief 30% van het land en 30% van de oceanen te beschermen en vervuiling te bestrijden, inclusief die in verband met pesticiden. Landen moeten biodiversiteit mainstreamen in alle sectoren en beleidsmaatregelen en financiële stromen afstemmen op de ambitie van het nieuwe kader. De overeenkomst erkent ook het verband tussen de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis, en de noodzaak om deze tegelijkertijd aan te pakken.

“Naast deze ambitie bevat de overeenkomst de elementen op het gebied van financiering, monitoring en ondersteuning om de opvolging te verzekeren en de effectieve uitvoering van de aangegane verbintenissen te garanderen”, zegt Zakia Khattabi.

“De context was moeilijk. Maar iedereen begreep dat je de tak waar je op zit niet verder kon afzagen. Deze overeenkomst gaat immers over het voortbestaan ​​van de mensheid. Er is een noodzakelijk evenwicht bereikt en daarop moeten we nu vertrouwen”, vervolgt de minister.

Het is nu aan landen om de gemaakte afspraken te vertalen naar hun nationale biodiversiteitsplannen. Tijdens COP16 in 2024 zal de internationale gemeenschap opnieuw samenkomen om de balans op te maken van de vorderingen en indien nodig verdere actie te ondernemen.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Het Vaticaan hekelt het “recht” om mensenlevens te nemen europahoy.new

De Pauselijke Academie voor het Leven heeft een verklaring uitgegeven waarin zij het standpunt van de Franse Bisschoppelijke Conferentie (CEF) met betrekking tot de opname van abortus in de Franse grondwet ondersteunt. De Academie gelooft dat “de bescherming...

Het hoofd van de VN-misdaadpreventie belooft meer samenwerking in Somalië europahoy.news

Tijdens een missie naar de Hoorn van Afrika benadrukte CEO Waly vrijdag dat “Somalië wordt geconfronteerd met enorme uitdagingen, variërend van terrorisme tot de heropleving van piraterij, armoede en de gevolgen van klimaatverandering..” Een ingewikkelde crisis In een gesprek met UN...

De Gaza-oorlog zou een veel bredere crisis in het Midden-Oosten kunnen aanwakkeren, waarschuwt VN-mensenrechtenchef europahoy.new

“Ik ben diep bezorgd dat elke vonk in dit kruitvat zou kunnen leiden tot een veel bredere brand.” Volker Türk vertelde de Raad voor de Mensenrechtenhet belangrijkste mensenrechtenforum van de VN. Volgens een schema update Met betrekking tot de...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.