AccueilNederlandBelgië en Japan...

België en Japan ondertekenen samenwerkingsovereenkomst omtrent de digitale portefeuille

Geconfronteerd met de uitdaging om haar overheidsdiensten te digitaliseren, kijkt de Japanse overheid met grote belangstelling naar de ontwikkeling van deze digitale portefeuille die een voorloper is in de ontwikkeling van een Europees kader voor meer interoperabiliteit tussen verschillende digitale overheidsinstrumenten.

Sinds 2002 zijn er frequente contacten tussen de FOD BOSA (vroeger Fedict) en het Japans Agentschap voor Digitalisering, onder andere op het gebied van nieuwe technologieën, elektronische identificatie, eInvoicing, …

Op 5 december 2022 werd er in Japan een samenwerkingsovereenkomst ondertekend, met als bedoeling om de banden tussen de FOD BOSA en het Japans Agentschap voor Digitalisering te bestendigen.

Het formaliseert onze intentie om van elkaar te leren en innovatieve digitale overheidsdiensten in onze beide landen op te bouwen. Het akkoord omvat meer specifiek:
 

1. Samenwerking en uitwisseling van best practices op het gebied van:

  • eID & digitale portefeuille
  • Grensoverschrijdende interoperabiliteit
  • Privacy & Data
  • Green IT

2. Samenwerking op het gebied van e-governance en digitale publieke dienstverlening door de uitwisseling van best practices, deelname aan conferenties, studiebezoeken en het uitnodigen van deskundigen.

3. Onderzoek naar de haalbaarheid van de oprichting van een Japans-Belgisch samenwerkingsinitiatief op het gebied van ICT door middel van specifieke bilaterale initiatieven zoals zakelijke uitwisselingen, gezamenlijke studies en kennisdeling.

De implementatie van deze samenwerkingsovereenkomst wordt gecoördineerd door een technische werkgroep, die eenmaal per jaar samenkomt, afwisselend in België en Japan.

Je kan de volledige samenwerkingsovereenkomst hier lezen.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.