AccueilNederlandakkoord over opvangvoorzieningen...

akkoord over opvangvoorzieningen voor verzoekers om internationale bescherming

Geregistreerde asielzoekers zullen sneller aan het werk kunnen en hun vooruitzichten op integratie zullen verbeteren, volgens een door het Parlement en de Raad goedgekeurd wetsontwerp.

Het belangrijkste doel van de herziene richtlijn opvangvoorzieningen is te zorgen voor gelijkwaardige opvangnormen in alle EU-lidstaten als het gaat om materiële omstandigheden -waaronder huisvesting-, gezondheidszorg en een adequate levensstandaard voor verzoekers. De nieuwe regels moeten voorkomen dat aanvragers zich na hun registratie door de EU verplaatsen.

Integratiemogelijkheden verbeteren

Om hun kansen te vergroten om zelfstandig te kunnen leven en lokaal te kunnen integreren, moeten asielzoekers uiterlijk zes maanden vanaf de datum van registratie van hun aanvraag mogen werken, in plaats van de huidige negen maanden. Om de integratievooruitzichten van aanvragers te helpen verbeteren, krijgen zij toegang tot taalcursussen, cursussen burgerschapsvorming of beroepsopleidingen.

Bescherming van minderjarigen

De lidstaten moeten ervoor zorgen dat elke niet-begeleide minderjarige uiterlijk 15 dagen na indiening van een verzoek om internationale bescherming een voogd krijgt toegewezen. Bovendien moeten kinderen uiterlijk twee maanden na aankomst in het schoolsysteem worden opgenomen.

Gevangenhouding

De lidstaten kunnen besluiten dat een verzoeker op een specifieke plaats moet verblijven om redenen van openbare orde of om effectief te voorkomen dat de verzoeker onderduikt, indien dergelijke risico’s bestaan. Bewaring mag alleen worden gebaseerd op specifieke gronden die zijn vastgelegd in de nationale wetgeving.

Citaat

Sophie in ‘t Veld MEP (Renew, Nederland), rapporteur, zei: “Het akkoord van vandaag over opvangvoorzieningen is een doorbraak. Niet alleen omdat de medewetgevers eindelijk vorderingen maken met de werkzaamheden voor een gemeenschappelijk Europees asielstelsel, maar vooral omdat deze overeenkomst moet leiden tot tastbare verbeteringen in het leven van asielzoekers in de hele EU. Zeker nu we in meerdere lidstaten foto’s zien van asielzoekers die op straat moeten slapen, is het tijd Europa toont zijn menselijk gezicht en zorgt voor hoge en consistente opvangstandaarden.”

Volgende stappen

De overeengekomen tekst moet worden goedgekeurd door de Commissie burgerlijke vrijheden en de plenaire vergadering, evenals door de Raad, voordat deze kan worden gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU en in werking kan treden. De lidstaten hebben twee jaar de tijd om de bepalingen van de richtlijn om te zetten in hun nationale wetgeving. Het Europees Parlement en de komende voorzitterschappen van de Raad hebben betrokken alles in het werk stellen om de hervorming af te ronden het wetgevingskader voor asiel en migratie vóór april 2024.

Achtergrond

Commissie ingediend het voorstel over een nieuwe richtlijn opvangvoorzieningen in 2016. Met het akkoord van vandaag wordt het resultaat van de onderhandelingen van 2018 bekrachtigd.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Wat is de VN-Mensenrechtenraad? europahoy.nieuws

Is nieuwe sessie De bijeenkomst, die maandag begint, is de langste tot nu toe, tot april, en belooft een volle agenda, met aanhoudende oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne, de situatie van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld en meer...

UNHCR helpt duizenden mensen op de vlucht voor geweld door gewapende groepen in het noorden van Mozambique europahoy.new

Sinds het begin van de laatste uitbraak begin februari zijn ruim 70.000 mensen hun huizen ontvlucht naar zuidelijke districten, aldus het agentschap vrijdag. Alleen al in één district, Chiure, zijn ruim 56.000 mensen getroffen, terwijl ruim 33.000 mensen zijn...

Studenten gastronomie plannen een recept voor de toekomst van Madagaskar europahoy.new

Op de Beabo Primary School in Ambovombe, in het zuiden van Madagaskar, strijden teams van studenten om het lekkerste en meest voedzame voedsel te bereiden met behulp van lokaal beschikbare producten die hopelijk hun ouders en anderen zullen aanmoedigen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.