AccueilNederlandAkkoord over oprichting...

Akkoord over oprichting Sociaal Klimaatfonds ter ondersteuning van de energietransitie

Op zaterdagavond hebben het Parlement en de Raad een voorlopig akkoord bereikt over de oprichting van een nieuw Sociaal Klimaatfonds (SCF) om kwetsbare burgers te helpen die het meest worden getroffen door energie- en vervoersarmoede.

De onderhandelaars kwamen overeen een nieuw fonds op te richten ten voordele van kwetsbare huishoudens, micro-ondernemingen en transportgebruikers die in het bijzonder worden getroffen door energie- en transportarmoede.

Focus op het aanpakken van energie- en transportarmoede

De EU-landen zullen na overleg met de lokale en regionale autoriteiten, de economische en sociale partners en het maatschappelijk middenveld « sociale klimaatplannen » moeten indienen, die twee soorten initiatieven zullen omvatten.

Ten eerste zal het fonds tijdelijke maatregelen voor directe inkomenssteun financieren om de stijging van de brandstofprijzen voor wegvervoer en verwarming aan te pakken – met een limiet van maximaal 37,5% van de totale geraamde kosten van elk nationaal plan. Het zal ook betrekking hebben op langdurige structurele investeringen, waaronder de renovatie van gebouwen, koolstofarme oplossingen en integratie van hernieuwbare energie, aankoop en infrastructuur voor emissievrije en emissiearme voertuigen, evenals het gebruik van openbaar vervoer en gedeelde mobiliteitsdiensten.

Tijdlijn en financiering

Op verzoek van het Parlement start het SCF in 2026, een jaar eerder het emissiehandelssysteem (ETS) wordt uitgebreid tot gebouwen en wegvervoer (de zogenaamde “ETS II”). Bij uitzonderlijk hoge energieprijzen kan de ETS-verlenging met een jaar worden uitgesteld.

In eerste instantie zal het fonds worden gefinancierd met de inkomsten uit de veiling van 50 miljoen ETS-emissierechten (geschat op ongeveer € 4 miljard). Zodra de ETS-verlenging van kracht wordt, zal het SCF worden gefinancierd uit de veiling van ETS II-emissierechten tot een bedrag van € 65 miljard, met nog eens 25% gedekt door nationale middelen (naar schatting in totaal € 86,7 miljard).

Een online persconferentie met EP-onderhandelingen over de uitkomst van de ETS en SCF vinden voorlopige afspraken plaats op maandag 19 december 2022 om 10.30 CET.

Citaten

corapporteur Esther de LANGE (EVP, NL) zei: “Met dit akkoord streven we naar een eerlijke energietransitie voor iedereen. Het Sociaal Klimaatfonds gaat kwetsbare huishoudens helpen bij de energietransitie, bijvoorbeeld met isolatievouchers of de stap naar groenere vervoersmogelijkheden. Voor het Parlement was het belangrijk dat het fonds geen blanco cheque zou zijn voor lidstaten. Ik ben erg blij dat we ervoor hebben gezorgd dat het geld onder de juiste omstandigheden bij de meest kwetsbaren terechtkomt.”

corapporteur David CASA (EVP, MT) zei: “Met deze overeenkomst over het Sociaal Klimaatfonds zijn we er het dichtst bij dat we ooit zijn geweest om ervoor te zorgen dat de klimaattransitie eerlijker en sociaal inclusiever zal zijn. In de pijplijn zijn miljarden beschikbaar voor lidstaten om te investeren in de energiebehoeften van miljoenen huishoudens en kleine bedrijven. Dat is positief voor onze energiebehoefte, voor het klimaat en voor onze burgers.”

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad zullen de overeenkomst formeel moeten goedkeuren voordat deze in werking kan treden.

Achtergrond

Het Sociaal Klimaatfonds is onderdeel van de “Fit voor 55 in 2030 pakket”het plan van de EU om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990, in overeenstemming met de Europese Klimaatwet. EP-leden hebben al onderhandeld over overeenkomsten met EU-regeringen CBAM, CO2 auto’s, LULUCF, Inspanningen delen en ETS luchtvaart.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De VN stellen de Internationale Dag van bezinning over de genocide in Srebrenica in europahoy.news

Door een resolutie met dezelfde titel aan te nemen, vroeg de Vergadering de secretaris-generaal ook om een ​​outreachprogramma over de genocide in Srebrenica op te zetten ter voorbereiding op de dertigste verjaardag volgend jaar. Het is meer veroordeelde elke ontkenning...

Après 76 ans : le cercueil du tsar Ferdinand part lundi pour la Bulgarie

Le cercueil contenant la dépouille mortelle du tsar Ferdinand part lundi soir pour la Bulgarie. Cela a été rapporté par l'Église catholique « St. Augustin» dans la ville allemande de Coburg, dans la crypte de laquelle le...

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.