AccueilNederlandAkkoord over nieuwe...

Akkoord over nieuwe wet om ervoor te zorgen dat producten die ontbossing veroorzaken niet in de EU worden verkocht

Om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan, verplicht de nieuwe wet bedrijven ervoor te zorgen dat een reeks producten die in de EU worden verkocht, nergens ter wereld afkomstig is van ontbost land.

Dinsdagochtend bereikten EP-leden een voorlopig akkoord met EU-regeringen over een nieuwe wet ontbossingsvrije producten waardoor het voor bedrijven verplicht wordt om te verifiëren en een zogenaamde “due diligence”-verklaring af te geven dat goederen die op de EU-markt zijn gebracht na 31 december 2020 nergens ter wereld hebben geleid tot ontbossing en aantasting van bossen. Volgens de overeengekomen tekst Hoewel geen enkel land of product als zodanig zal worden verboden, mogen bedrijven hun producten niet in de EU verkopen zonder dit soort verklaringen. Zoals gevraagd door EP-leden, zullen bedrijven ook moeten controleren of ze voldoen aan de relevante wetgeving van het land van productie, inclusief op mensenrechten en dat de rechten van de betrokken inheemse volkeren zijn gerespecteerd.

De nieuwe wet zou de Europese consumenten garanderen dat de producten die ze kopen niet bijdragen aan de vernietiging en aantasting van bossen, met inbegrip van onvervangbare oerbossen, en zou dus de bijdrage van de EU aan de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit wereldwijd verminderen.

Domein

De producten die onder de nieuwe wetgeving vallen zijn: vee, cacao, koffie, palmolie, soja en hout, inclusief producten die deze grondstoffen bevatten, ermee gevoerd zijn of ermee gemaakt zijn (zoals leer, chocolade en meubels), evenals in de oorspronkelijke voorstel van de Commissie. Tijdens de gesprekken voegden EP-leden met succes rubber, houtskool, bedrukt papier en een aantal palmoliederivaten toe. Het Parlement heeft ook gezorgd voor een ruimere definitie van bosdegradatie, waaronder de omzetting van oerbossen of natuurlijk regenererende bossen in plantagebossen of in andere beboste gronden en de omzetting van oerbossen in aangeplante bossen.

De Commissie evalueert uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding of het toepassingsgebied moet worden uitgebreid tot andere beboste gronden. Uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding evalueert de Commissie ook een uitbreiding van het toepassingsgebied tot andere ecosystemen, met inbegrip van land met hoge koolstofvoorraden en met een hoge biodiversiteitswaarde, alsook tot andere grondstoffen. Tegelijkertijd beoordeelt de Commissie ook de noodzaak om te verplichten EU financiële instellingen om hun klanten alleen financiële diensten te verlenen als zij inschatten dat er slechts een verwaarloosbaar risico bestaat dat deze diensten niet tot ontbossing leiden.

Op risico gebaseerde controles

De bevoegde EU-autoriteiten hebben toegang tot relevante informatie die door de bedrijven wordt verstrekt, zoals geolocatiecoördinaten, en voeren controles uit. Zo kunnen ze met behulp van satellietmonitoringtools en DNA-analyse nagaan waar producten vandaan komen.

De Commissie zal landen, of een deel daarvan, binnen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze verordening indelen in laag, standaard of hoog risico en het aandeel van de controles op exploitanten zal worden uitgevoerd op basis van het risiconiveau van het land: 9% voor hoog risico, 3 % voor standaard risico en 1% voor laag risico. Voor landen met een hoog risico zouden de lidstaten ook 9% van de totale volumes moeten controleren.

Sancties voor niet-naleving moeten evenredig en afschrikkend zijn en het maximumbedrag van een boete is vastgesteld op ten minste 4% van de totale jaaromzet in de EU van de niet-conforme marktdeelnemer of handelaar.

Citaat

Na de deal, rapporteur Christophe Hansen (EPP, LU) zei: “Het was niet gemakkelijk, maar we hebben een sterk en ambitieus resultaat afgeleverd voorafgaand aan de biodiversiteit COP15 conferentie in Montréal. Dit belangrijke nieuwe instrument zal bossen wereldwijd beschermen en zal betrekking hebben op meer grondstoffen en producten zoals rubber, bedrukt papier en houtskool. Bovendien hebben we ervoor gezorgd dat de rechten van inheemse volkeren, onze eerste bondgenoten in de strijd tegen ontbossing, effectief worden beschermd. We hebben ook gezorgd voor een sterke definitie van bosdegradatie die een uitgestrekt bosgebied zal bestrijken. Ik hoop dat deze innovatieve regelgeving een impuls zal geven aan de bescherming van bossen over de hele wereld en andere landen zal inspireren op de COP15.”

Volgende stappen

Het Parlement en de Raad zullen de overeenkomst formeel moeten goedkeuren. De nieuwe wet treedt 20 dagen na publicatie in het Publicatieblad van de EU in werking, maar sommige artikelen worden 18 maanden later van toepassing.

Achtergrond

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN (FAO) schattingen dat tussen 1990 en 2020 420 miljoen hectare bos — een gebied groter dan de EU — verloren is gegaan door ontbossing. De consumptie in de EU vertegenwoordigt ongeveer 10% van de wereldwijde ontbossing. Palmolie en soja zijn goed voor meer dan tweederde van dit.

In oktober 2020 heeft het parlement gebruik gemaakt van zijn voorrecht in het Verdrag om de Commissie te vragen komen met wetgeving om de door de EU aangestuurde wereldwijde ontbossing een halt toe te roepen.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Wat is de VN-Mensenrechtenraad? europahoy.nieuws

Is nieuwe sessie De bijeenkomst, die maandag begint, is de langste tot nu toe, tot april, en belooft een volle agenda, met aanhoudende oorlogen in Gaza, Soedan en Oekraïne, de situatie van mensenrechtenverdedigers over de hele wereld en meer...

UNHCR helpt duizenden mensen op de vlucht voor geweld door gewapende groepen in het noorden van Mozambique europahoy.new

Sinds het begin van de laatste uitbraak begin februari zijn ruim 70.000 mensen hun huizen ontvlucht naar zuidelijke districten, aldus het agentschap vrijdag. Alleen al in één district, Chiure, zijn ruim 56.000 mensen getroffen, terwijl ruim 33.000 mensen zijn...

Studenten gastronomie plannen een recept voor de toekomst van Madagaskar europahoy.new

Op de Beabo Primary School in Ambovombe, in het zuiden van Madagaskar, strijden teams van studenten om het lekkerste en meest voedzame voedsel te bereiden met behulp van lokaal beschikbare producten die hopelijk hun ouders en anderen zullen aanmoedigen...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.