AccueilNederlandAdvent, een tijd...

Advent, een tijd om de barmhartige God te herontdekken

Angelus
Angelus Dómini nuntiávit Maria.
En concept van Spiritu Sancto.
Wees gegroet Maria…

Ecce anilla Domini.
Fiat mihi secúndum verbum tuum.
Wees gegroet Maria…

En Verbum caro factum est.
En woon in nobis.
Wees gegroet Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei genetrix.
Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Oremus.
Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,
menibus nostris infunde;
Ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis gloriam perdcámur. Per eundem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patr… (ter)
Requiem voor eeuwig…

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.
Zit nomen Benedicat uw almachtigen Deus,
Pater, en Filius, en Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus gebed
De engel des Heren brengt de aankondiging aan Maria
En zij werd zwanger van de Heilige Geest.
Wees gegroet Maria vol van genade, ….

De Heer is met je
Je bent gezegend onder alle vrouwen
En Jezus, de vrucht van je baarmoeder, is gezegend.

Heilige Maria, Moeder van God

Prijs voor ons arme vissers

Nu, en in het uur van onze dood.

Zie de dienstmaagd van de Heer

Laat mij geschieden naar uw woord.

Wees gegroet Maria vol van genade

De Heer is met je

Je bent gezegend onder alle vrouwen

En Jezus, de vrucht van je baarmoeder, is gezegend.

Heilige Maria, Moeder van God

Prijs voor ons arme vissers

Nu, en in het uur van onze dood.

Stoel En het Woord is gemaakt

En hij woonde onder ons.

Wees gegroet Maria vol van genade

De Heer is met je

Je bent gezegend onder alle vrouwen

En Jezus, de vrucht van je schoot, is gezegend.

Heilige Maria, Moeder van God

Prijs voor ons arme vissers

Nu, en in het uur van onze dood.

Prijs voor ons, heilige Moeder van God

Opdat wij de beloften van Christus waardig mogen worden.

Laten we bidden.

Moge uw genade, Heer, in onze harten stromen. Door de boodschap van de engel hebt u ons de menswording van uw geliefde Zoon bekend gemaakt, leidt u ons, door zijn lijden en door zijn kruis, naar de glorie van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.

Amen.

Glorie aan de Vader, aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Zoals Hij was in het begin, Nu en Altijd voor eeuwig en altijd. (Drie keer)

Apostolische of pauselijke zegen

De Heer zij met u.

En met je verstand.

Gezegend zij de Naam van de Heer.

Nu en voor altijd.

Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde heeft geschapen.

Moge de Almachtige God u zegenen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Amen.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.