AccueilNederland10 procent van...

10 procent van alle nieuwe hiv-gevallen in 2021 komt voor bij mensen die drugs injecteren

Wereldaidsdag 2022: virtueel evenement promoot door de gemeenschap geleide reacties voor op rechten gebaseerde en mensgerichte gezondheidsdiensten voor mensen die drugs injecteren

Brussel (België), 20 december 2022 – Uit de meest recente gegevens blijkt dat de aids-pandemie zich uitbreidt, met naar schatting 38,4 miljoen mensen die eind 2021 met hiv leven, van wie bijna 10 miljoen geen toegang hebben tot levensreddende behandelingen.

10 procent van alle nieuwe hiv-gevallen in 2021 (dwz 1,5 miljoen mensen over de hele wereld) doet zich voor onder mensen die drugs injecteren, die een 35 keer groter risico lopen om hiv te krijgen dan mensen die dat niet doen.

Hoewel de cijfers sterk uiteenlopen tussen en binnen geografische regio’s als gevolg van verschillen in reacties en middelen, is het van fundamenteel belang om de ongelijkheidskloof te dichten voor mensen die drugs injecteren en om door de gemeenschap geleide reacties te promoten om een ​​einde te maken aan aids en toekomstige pandemieën, zowel in Europa en verder.

Ter gelegenheid van Wereldaidsdag 2022 heeft het Tsjechische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU), organiseerden het Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), het United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en Aidsfonds samen een virtueel evenement op hoog niveau met de titel ‘Closing inequality gaps for people who inject drugs: Promoting community- geleide reacties voor op rechten gebaseerde en mensgerichte gezondheidsdiensten’. Het virtuele evenement vond plaats op 30 november 2022.

Het evenement, dat ongeveer 80 deelnemers van EU-instellingen en lidstaten, VN-instellingen en gemeenschaps- en maatschappelijke organisaties samenbracht, zorgde voor meer bewustzijn over de aids-pandemie in de EU-regio, bekeek de ongelijkheden in verband met injecterend medicijn gebruik in de EU-regio, effectieve, door de gemeenschap geleide en op rechten gebaseerde reacties vastgesteld, en gearticuleerde, empirisch onderbouwde beleidsrichtlijnen.

Het evenement bestond uit een interactieve paneldiscussie onder leiding van Cyrus Engerer, lid van het Europees Parlement, met bijdragen van hoge vertegenwoordigers van het bureau van het Tsjechische voorzitterschap, UNODC, UNAIDS, het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid van de Europese Commissie (DG SANTE), SpanjeNederland en het International Network of People Who Use Drugs (INPUD).

De nationale drugscoördinator van Tsjechië, Jindřich Vobořil, opende het evenement en verklaarde dat “toegang tot basisgezondheidszorg en schadebeperking voor ons van het grootste belang is om levens te kunnen redden. Er zijn snelle en scherpe acties nodig om een ​​einde te maken aan de aids-pandemie.”

UNAIDS en UNODC hebben updates gegeven over de aids-pandemie en de uitdagingen waarmee mensen die drugs injecteren wereldwijd te maken hebben. Matthew Kavanagh, plaatsvervangend uitvoerend directeur van UNAIDS ai, benadrukte de ongelijkheden die de aids-pandemie aandrijven en formuleerde drie belangrijke acties die nodig zijn om de hiv-respons weer op de rails te krijgen, waaronder het aanpakken van wetten en beleidsmaatregelen die mensen stigmatiseren, het verhogen van de financiering voor de aids-respons en het bouwen en door de gemeenschap geleide reacties versterken.

Jean-Luc Lemahieu van UNODC concentreerde zich op het perspectief van de vraag naar drugs en herinnerde de deelnemers eraan dat “om aids tegen 2030 te beëindigen en de bijbehorende uitdagingen voor mensen die drugs injecteren aan te pakken, inclusief mensen in gevangenissen, we op bewijs gebaseerde en door de gemeenschap geleide schade moeten opschalen reductiediensten, terwijl bestaande stigmatisering, discriminatie en straffende wetten, beleidsmaatregelen en praktijken worden aangepakt”.

Tijdens de paneldiscussie over de implicaties van het EU-beleid wees Judy Chang, uitvoerend directeur van INPUD, erop dat “als we iets hebben geleerd van de hiv-beweging, het is dat je er niet komt zonder gemeenschappen. Een toewijding aan echte rechtvaardigheid betekent dat degenen met middelen en macht actief moeten werken om macht en middelen te verschuiven naar degenen die historisch gezien minder hebben gehad”.

Tegelijkertijd benadrukte Philippe Roux, hoofd van de eenheid Kanker en Gezondheid van DG SANTE, de bereidheid van de Europese Commissie om de EU-landen te ondersteunen bij het opschalen van hun nationale inspanningen en het overdragen van goede praktijken Europa en verder, onder meer via de nieuwe EU-strategie voor mondiale gezondheid.

Analyseren van de gang van zaken binnen Spanjebevestigde dr. Julia del Amo, directeur van de afdeling voor de bestrijding van hiv, soa’s, virale hepatitis en tuberculose van het Spaanse ministerie van Volksgezondheid, dat « het Spaanse sociale pact tegen stigma en discriminatie in verband met hiv een instrument is om dicht de ongelijkheidskloven voor mensen die drugs injecteren”.

Tot slot benadrukt Joris Jurriëns, hoofd Gezondheid en AIDS van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland: “Mensen die drugs gebruiken, hebben zorg en ondersteuning nodig. Dat ze waardigheid voelen voor wie ze zijn, hun verhaal en keuzes in het leven, is cruciaal om meer schade voor zichzelf, hun families en de samenleving te voorkomen. Dit is van grote waarde bij het voorkomen van nieuwe hiv-infecties”.

Sprekers wezen op het belang van meer politieke steun om een ​​einde te maken aan de aids-pandemie en op de toewijzing van middelen voor hoogwaardige behandeling, zorg en preventie van hiv/aids en schadebeperkende activiteiten. Andere belangrijke punten van het evenement waren het betrekken van maatschappelijke organisaties en gemeenschappen bij de reacties, het minimaliseren van de risico’s voor bijzonder kwetsbare bevolkingsgroepen, het bevorderen van universele toegang tot gezondheidszorg en het versterken van de samenwerking om gezamenlijke acties op te voeren.

Hier u kunt een opname van het evenement bekijken.

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De paus vraagt ​​CEO’s en managers om « de armen in bedrijven te betrekken » europahoy.news

Francisco ontvangt zakenlieden, bedrijfsleiders en bankiers van over de hele wereld, verenigd in een netwerk dat de principes van Laudato si' naleeft. Hij herinnert hen aan het belang van hun eigen functies: "Grote bedrijven bepalen het lot van...

La Norvège restreint l’accès aux touristes russes

La Norvège limitera encore davantage l'accès des touristes russes en raison de la guerre en cours en Ukraine, a annoncé fin mai le ministère norvégien de la Justice, cité par Reuters. La Norvège, membre de l'OTAN, partage une frontière avec...

Mondiale inspanningen om een ​​einde te maken aan vrouwelijke genitale verminking worden ondermijnd door ‘vakantiekorting’ europahoy.new

Hoewel veel staten hun uitroeiingsinspanningen hebben opgevoerd, blijft de praktijk over de hele wereld bestaan, deels als gevolg van “het clandestiene karakter van grensoverschrijdende en transnationale vrouwelijke genitale verminking”, zei hij. “Vrouwenbesnijdenis is dat wel maakt deel uit van een...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.