AccueilNederlandWettelijke aansprakelijkheid op...

Wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie

Het waarborgprogramma voor de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie is in werking getreden op 1 januari 2022 en wordt geregeld door het koninklijk besluit van 10 december 2017.

De nucleaire exploitanten die zich aangesloten hebben bij het waarborgprogramma moeten een waarborgprovisie betalen aan de Staat. Het waarborgprovisietarief wordt bepaald op basis van de premies die door verzekeraars op de markt worden gevraagd voor het jaar 2017. Het koninklijk besluit van 2017 voorziet hierbij in een indexeringsmechanisme in functie van de evolutie van de marktprijzen. Deze indexering wordt pas uitgevoerd als de grootte van de prijsevolutie dit rechtvaardigt. Het verschil in provisies ingevolge een indexering, is echter vrij laag en kan de kosten van het prijsmetingsproces niet rechtvaardigen. Daarom werd een minimumdrempel van 7,5% voorzien.

Momenteel dekt de verzekeringsmarkt echter alle aansprakelijkheidsrisico’s van de exploitanten en is er voor het jaar 2022 geen verzekeringsdeficit dat door de staatswaarborg moet worden gedekt. Bijgevolg werd vastgesteld dat een minimumdrempel uitgedrukt in een percentage (> 7,5%) niet het gewenste doel bereikt wanneer de berekeningsgrondslag voor de provisies, namelijk het bedrag van de verzekeringsdeficits, nul is.

Daarom voorziet het ontwerp van koninklijk besluit in een alternatieve minimumdrempel, vastgesteld op het absolute niveau van 10 000 euro. Hierdoor moeten geen kosten voor de vaststelling van de indexering worden gemaakt, zolang de huidige situatie van volledige dekking door de verzekeringsmarkt duurt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.