AccueilNederlandEU-bossen beter gebruiken...

EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten

Lees via onze infographics hoe de EU de kracht van bossen wil gebruiken om CO2 te absorberen om klimaatverandering te bestrijden en haar ecologische voetafdruk nog verder te verkleinen.

De EU heeft er verschillende gelanceerd initiatieven om de uitstoot te verminderen. Aangezien bossen een cruciale rol spelen bij het vastleggen van kooldioxide uit de atmosfeer die anders zou bijdragen aan de opwarming van de aarde, werkt de EU aan regels om haar koolstofputten te vergroten.

Het parlement stemde voor een update van de regels voor landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw (LULUCF) sector op 8 juni.

Lees verder voor de belangrijkste feiten en cijfers over bossen in EU landen en wat het Parlement voorstelt om hun vermogen om koolstofdioxide uit de atmosfeer op te vangen, te versterken.

Invang decran 2022 11 04 a 19.40.20 - Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputtenInvang decran 2022 11 04 a 19.40.20 - Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten
Het Europees Parlement wijzigt de regels voor landgebruik, zodat zowel landbouwgrond als bossen meer koolstof kunnen vastleggen

Het belang van bossen in de EU: belangrijkste feiten

De bossen in de EU absorberen elk jaar het equivalent van 7% van de totale uitstoot van broeikasgassen in de EU.

De EU beschikt over 159 miljoen hectare bos, goed voor 43,5% van haar landoppervlak. De bosbedekking kan aanzienlijk verschillen van EU-land tot EU-land, van iets meer dan 10% in Malta tot bijna 70% in Finland.

Bossen dienen niet alleen als koolstofputten, maar bieden tal van ecosysteemdiensten: ze helpen de bodem te beschermen tegen erosie, maken deel uit van de waterkringloop, beschermen de biodiversiteit door een habitat te bieden aan tal van soorten en reguleren het lokale klimaat.

20220505PHT28842 origineel - Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten20220505PHT28842 origineel - Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten
Klimaatverandering: beter gebruik van EU-bossen als koolstofputten

Welke sector wordt getroffen door deze wetgeving?

De herziene plannen hebben betrekking op de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw, die voornamelijk bosgrond en landbouwgrond omvat, evenals grond waarvan het gebruik is veranderd naar of van een van deze gebruikswijzen.

Deze sector stoot wel broeikasgassen uit. Bijvoorbeeld door veranderingen in landgebruik, vooral als bossen voor iets anders worden gebruikt, zoals akkerland, als er bomen worden gekapt, of vanwege het vee op landbouwgrond.

Het is echter ook de enige sector die CO2 uit de atmosfeer kan halen, voornamelijk via bossen.

20220505PHT28838 origineel - Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten20220505PHT28838 origineel - Klimaatverandering: EU-bossen beter gebruiken als koolstofputten
Klimaatverandering: beter gebruik van EU-bossen als koolstofputten

Waar dringt het Parlement op aan?

EP-leden willen de natuurlijke koolstofputten van de EU vergroten, bijvoorbeeld door wetlands en moerassen te herstellen, nieuwe bossen aan te planten en ontbossing een halt toe te roepen. Dit zou leiden tot een nog grotere reductie van de EU-emissies dan de doelstelling van 55% voor 2030.

Het voorstel van de Europese Commissie om niet-CO2-emissies van de landbouw op te nemen in de sector landgebruik, kreeg geen steun van EP-leden die vinden dat de verwijderingen door koolstofputten – van nature vluchtig en kwetsbaar – niet mogen worden gebruikt om andere emissies te compenseren. De prioriteit moet blijven om de emissies van andere sectoren drastisch te verminderen.

Het Parlement wil dat de Commissie vanaf 2035 om de vijf jaar specifieke doelen stelt voor de absorptie van CO2 in de sector landgebruik, verandering in landgebruik en bosbouw.

EP-leden stellen ook voor om lidstaten meer flexibiliteit te geven bij het bereiken van doelen als ze zijn getroffen door natuurlijke verstoringen zoals bosbranden, ongedierte of stormen.

Inspanningen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen

De herziening van de regels voor landgebruik en bosbouw maakt deel uit van het Fit for 55-pakket dat tot doel heeft de EU-doelstelling te halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen, zoals vastgelegd in de Klimaatwet.

Andere wetteksten in het pakket bevatten onder meer voorstellen over emissiehandel, inspanningsverdeling tussen de EU-landen, uitstoot van auto’s, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op 13 september 2017 en wordt van tijd tot tijd bijgewerkt.

Lees verder:

EU-klimaatplan blaast warm en koud op bosbouw, biomassa

Lien source

Publicité

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De Regie der Gebouwen onthult eerste gerestaureerde deel van de voorgevel van het Brusselse Justitiepaleis en het standbeeld Minerva

Het buitenschrijnwerk van de voorgevel wordt gerestaureerd en opnieuw geschilderd. Hiervoor werden al testrestauraties uitgevoerd.   Een aantal van de ruiten wordt voorzien van  nieuwe beglazing. Afhankelijk van de ruimtes zal het gaan om veiligheids- of anti-inbraakglas (hoogbeveiligde ruimtes) ofwel...

De samenwerkingsreis van de Koningin naar Guatemala europahoy.news

Hare Majesteit de Koningin maakt van 4 tot en met 6 juni een samenwerkingsreis naar Guatemala. ​Doña Letizia zal kunnen leren over het werk dat de Spaanse Samenwerking in Guatemala ontwikkelt via projecten ter ondersteuning van kinderen, jongeren en gender,...

‘Schokkende’ aanslagen in Kharkiv, oproep om hulp aan burgers van Myanmar, maritieme rechtbank dringt aan op klimaatactie en bescherming van burgers europahoy.news

Denise Brown zei dat alle partijen de levens van burgers moeten beschermen tijdens het conflict, maar in Kharkiv zijn ze de afgelopen dagen in plaats daarvan in hun huizen aangevallen, waarbij bedrijven en transportverbindingen beschadigd en aangevallen zijn. “Mijn gedachten...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.