AccueilNederlandCovid-19: wijziging van...

Covid-19: wijziging van de samenwerkingsovereenkomst rond testing en tracing

De voorbije twee jaar werden verschillende samenwerkingsakkoorden gesloten tussen de Federale Staat en de deelstaten om de nodige maatregelen te nemen om de wereldwijde Covid-19-pandemie het hoofd te bieden. Naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten er met name bepaalde wijzigingen worden aangebracht aan het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020.
Wijzigingen in de samenwerkingsovereenkomst zijn als volgt:

  • de verwerkingsverantwoordelijke van Databank I wordt uitgebreid tot de gefedereerde entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen, zodat voor Databank I zowel Sciensano als de gefedereerde entiteiten en de door de gefedereerde entiteiten aangewezen agentschappen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken worden
  • De persoonsgegevens die zijn opgeslagen in de IV-database worden voortdurend bijgewerkt, en ten minste jaarlijks, en indien vastgesteld dat ze niet langer actueel of relevant zijn, worden ze binnen 60 dagen verwijderd. Ook de doorgifte van deze gegevens aan de betrokken gefedereerde entiteiten wordt bedongen
  • De verantwoordelijken voor de verwerking nemen de nodige maatregelen in het kader van hun verantwoordelijkheden en voorzien de belanghebbende partijen van één aanspreekpunt binnen elke gefedereerde entiteit en de federale overheid met het oog op de uitoefening van hun rechten. Dat is nodig vanwege het taalprobleem en de nabijheid van de burger

De Ministerraad keurt het gewijzigde ontwerp van samenwerkingsovereenkomst goed, evenals het voorontwerp van wet dat instemt met dit ontwerp van samenwerkingsovereenkomst.

Het voorontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot instemming met het wetgevend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 25 augustus 2020 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Duitstalige Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, betreffende de gezamenlijke verwerking van gegevens door Sciensano en de contactcentra aangewezen door de bevoegde gefedereerde entiteiten of door de bevoegde agentschappen, door de hygiëne-inspectiediensten en door mobiele teams in het kader van opvolging van contacten met mensen (vermoedelijk) besmet met het Covid-19 coronavirus op basis van een database met Sciensano

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Douane neemt 2.757 kg cocaïne in beslag

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief E-mail ...

Start van de haalbaarheidsstudie voor de interieurrestauratie van het Justitiepaleis in Brussel

Om deze ingrijpende restauratie en renovatie voor te bereiden, zal een voorbereidende haalbaarheidsstudie worden opgestart. Dit onderzoek zal een overzicht geven van de algemene staat van het gebouw. Het zal zich vooral richten op de technische aspecten...

18 ‘Ontmoetingen’

السودانو بوركينا فاسو van و مالي Dit is het geval أعلى مستوى تنبيه, انضمام Hoe u uw geld kunt verdienen و اليمن. النينيو المحتملة – وهي ظاهرة تح في وسط تثير أيضًا المخاوف من التق Het is mogelijk om het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.