AccueilNederlandPlafond op de...

Plafond op de marktinkomsten van elektriciteitsproducenten

Het voorontwerp heeft als doel om een plafond op te leggen aan de inframarginale elektriciteitsproducenten en het surplus aan inkomsten boven dit plafond te herverdelen over de eindafnemers van elektriciteit, in toepassing van de Europese Verordening (EU) 2022/1854 inzake de overwinsten in de elektriciteitssector en zoals aangepast aan de Belgische context.

De toepassingsperiode loopt van 1 augustus 2022 t.e.m. 30 juni 2023. Het plafond wordt vastgesteld op 130 euro/MWh

Een uitzondering op is voorzien:

  • voor producenten die een productiesteun genieten die varieert volgens de elektriciteitsprijs, wordt het plafond bepaald overeenkomstig de volgende formule: LCOE + 50 euro of het globale plafond
  • voor biomassa, biogas en afval zal een plafond van 180 euro/MWh gelden

Dit heeft betrekking op de marktontvangsten in verband met elektriciteit die is verkocht en geleverd tijdens de toepassingsperiodes, ongeacht de datum waarop het verkoopcontract is gesloten en ongeacht de markt. De betrokken producenten verstrekken de nodige gegevens aan de CREG door middel van aangiften. De CREG voert de nodige controles uit, stelt het bedrag van de heffing voor en maakt de beslissingen over aan de FOD Economie, die een betalingsbericht stuurt naar de schuldenaar. De FOD Financiën zorgt zo nodig voor de invordering van de heffing.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan de Raad van State voor advies binnen de vijf dagen.

Lien de la source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Circulaire Startbegroting 2024

De ontwerp-circulaire specificeert de uitgangspunten die de FOD Strategie en Ondersteuning (BOSA) hanteert, evenals het tijdschema en de procedures die voorzien zijn voor de opmaak van de initiële begroting 2024. De circulaire voorziet ook in de meerjarenraming voor 2025-2028. Het...

U kunt de volgende opties gebruiken:

عن طريق إتلاف الدماغ. يتضمن العلاج بالصدمات الكهربائية (العلاج بالصدمات الكهربائية) وضع قطبين كهربائيين على الرأس لتمرير الكهرباء عبر الدماغ بهدف التسبب في نوبة شديدة أو تشنج. تؤدي هذه العملية دائمًا إلى إتلاف الدماغ ، مما يؤدي...

De simpele waarheid over ECT: niemand mag een shockbehandeling krijgen

ECT werkt door de hersenen te beschadigen. ECT (elektroconvulsietherapie) omvat het aanbrengen van twee elektroden op het hoofd om elektriciteit door de hersenen te laten gaan met als doel een intense aanval of convulsie te veroorzaken. Het...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.