AccueilNederlandNationaal convergentieplan voor...

Nationaal convergentieplan voor de ontwikkeling van artificiële intelligentie

Artificiële intelligentie biedt de kans om tal van uitdagingen aan te pakken op verschillende domeinen, waaronder economie, energie, gezondheid, mobiliteit, klimaatverandering, de strijd tegen desinformatie en veiligheid. Tegelijk is het essentieel dat fundamentele rechten, zoals privacy en non-discriminatie, worden beschermd en dat nieuwe technologieën worden ontwikkeld binnen een passend ethisch en juridisch kader.

In deze context is het belangrijk om het vertrouwen van de bevolking in artificiële intelligentie te vergroten en innovatie op basis van AI te stimuleren. Daarom wordt een AI-convergentieplan voorgesteld rond de volgende negen doelstellingen:

  1. Betrouwbare AI bevorderen
  2. De cyberbeveiliging waarborgen
  3. Het concurrentievermogen en de aantrekkingskracht van België versterken door middel van AI
  4. Een datagedreven economie en een performante infrastructuur ontwikkelen
  5. AI centraal laten staan binnen de gezondheidszorg
  6. AI in dienst stellen van een duurzamere mobiliteit
  7. Het milieu beschermen
  8. Betere en levenslange opleidingen voorzien
  9. De burgers een betere dienstverlening en bescherming bieden

Met het oog op de uitvoering van het plan zal ook een sturingscomité worden opgericht dat belast wordt met de uitvoering en de coördinatie van het plan. Elke minister zal de nodige maatregelen kunnen nemen om het plan overeenkomstig zijn bevoegdheden te versterken.

Bron link

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

De beste manier om geld uit te geven

Het is mogelijk om het apparaat in te schakelen. Werkingswijze: Gebruik van het apparaat. op 20-24 december 2023 – Hoe u uw geld kunt verdienen علي عويري ndi anthu”. Zoek naar "het programma van de klant" أومونثو...

Hoe staan jongeren tegenover de klimaatuitdaging? Een studie van de UCL

Via een uitgebreid praktijk onderzoek bij jongeren uit het hele land werd dit alles onderzocht. Daarbij werd ook bekeken of er verschillen zijn in onder meer de perceptie van de klimaatuitdaging op basis van sociaal-economische categorieën of leeftijdsgroepen. Om de...

PERSBERICHT van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid

Zelfs als de sterkste virale circulatie nu achter ons ligt, circuleren de verschillende luchtweginfecties nog steeds aanzienlijk in onze samenleving. Waakzaamheid blijft dus geboden om het risico op infectie te verkleinen, zeker voor kwetsbare mensen zoals ouderen of...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.