AccueilNederlandMigratie en asiel:...

Migratie en asiel: routekaart voor verdere stappen overeengekomen

Het Parlement en vijf roulerende voorzitterschappen van de Raad verbinden zich ertoe samen te werken om de hervorming van de migratie- en asielregels van de EU vóór de EU-verkiezingen van 2024 goed te keuren.

Op woensdag spraken de voorzitter van het Europees Parlement, Roberta Metsola, voorzitter van de Commissie burgerlijke vrijheden Juan Fernando López Aguilar, voorzitter van de contactgroep Asiel, Elena Yoncheva, en de permanente vertegenwoordigers van Tsjechië, Zweden, Spanje, België en Frankrijk een overeenkomst getekend betreffende het voeren van onderhandelingen tussen de medewetgevers met het oog op de hervorming van de migratie- en asielregels van de EU tegen februari 2024.

Zij namen de volgende gezamenlijke verklaring aan:

“Dit is ongetwijfeld een historisch moment. Na een paar maanden van gedachtewisselingen over de routekaart, verbinden het Europees Parlement en de komende voorzitterschappen van de Raad zich ertoe alles in het werk te stellen om de hervorming van het wetgevingskader voor asiel en migratie af te ronden voor het einde van de huidige politieke cyclus.

Het gemeenschappelijk Europees asielstelsel en het nieuwe Europese pact inzake migratie en asiel vormen een topprioriteit in de werkzaamheden van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en beide partijen moeten de nodige inspanningen leveren en zo nauw mogelijk samenwerken, in een geest van loyale samenwerking, met het oog op de goedkeuring van de wetgevingsvoorstellen vóór het einde van de zittingsperiode 2019-2024.

Om de gemeenschappelijke toezegging om de hervorming tijdens de huidige wetgevingscyclus af te ronden, na te komen, moeten de onderhandelingen over de respectieve dossiers uiterlijk in februari 2024 zijn afgerond. Hiervoor moeten de onderhandelingen tussen de medewetgevers uiterlijk eind 2022 van start gaan. De daadwerkelijke tenuitvoerlegging van het overeengekomen tijdschema is afhankelijk van vervolgbijeenkomsten tussen de leden van de asielcontactgroep en de roulerende voorzitterschappen van de Raad.

Wij zijn van mening dat de Unie door onze inspanningen te bundelen echte vooruitgang kan boeken en resultaten kan boeken voor het einde van de huidige zittingsperiode. We zouden in staat moeten zijn om een ​​nieuw wetgevingskader op te stellen voor een van onze meest uitdagende beleidsterreinen, een gebied waarop alleen een gemeenschappelijk EU-antwoord een duurzaam systeem kan opleveren. Deze roadmap is een duidelijk teken van onze inzet om het werk af te ronden.”


Achtergrond

De Europese Commissie stelde de Nieuw migratie- en asielpact in september 2020 om de procedures te verbeteren en overeenstemming te bereiken over een eerlijke verdeling van de verantwoordelijkheid onder de lidstaten en om solidair te handelen bij het omgaan met migratiestromen.

Het overeengekomen stappenplan omvat de volgende wetgevingsvoorstellen: Regeling voor Asiel- en Migratiemanagement – rapporteur Tomas TOBÉ (EVP, SE), Regeling Crisis en Overmacht – rapporteur Juan Fernando LOPEZ AGUILAR (S&D, IS), Screeningsverordening – rapporteur Birgit SIPPEL (S&D, DE), Kwalificatie verordening – rapporteur Matjaž DUITS (S&D, JA), Richtlijn opvangvoorzieningen (herschikking) – rapporteur Sophia IN ‘T VELD (Verlengen, NL), Gewijzigde verordening asielprocedures – rapporteur Fabienne KELLER (Verlengen, FR), Terugkeerrichtlijn (herschikking) – rapporteur Tineke STRIK (Groenen, NL), Gewijzigde Eurodac-verordening – rapporteur Jorge BUXADÉ VILLALBA (ECR, ES), Uniekaderverordening hervestiging – rapporteur Malin BJÖRK (De Links, SE).

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Palmolie in biobrandstoffen op de Belgische markt valt terug naar nul

Een eerste analyse van de registraties in 2023 van biobrandstoffen die gebruikt worden in de transportsector leert dat het verbruik van palmolie als biobrandstof in België terugvalt naar nul. “Na een jarenlange groei van palmolie in biobrandstoffen, blijkt de...

Europese natuurherstelwet/Een tekst die de minimaal aanvaardbare ambitie handhaaft om de natuur niet on hold te zetten, en antwoorden geeft op bepaalde zorgen van...

Na analyse verwelkomt de federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, het nieuwe voorstel van het Zweedse voorzitterschap over de Europese wet inzake natuurherstel: "Ik ben verheugd dat de nieuwe tekst die op tafel ligt een niveau van noodzakelijke ambitie...

Oekraïense vluchtelingen in de EU hebben meer steun nodig

Vandaag lanceert Caritas Europa haar nieuwe analyse over de implementatie van de Tijdelijke Beschermingsrichtlijn (TPD), gebaseerd op een enquête uitgevoerd in 21 landen. Een grote meerderheid van de vluchtelingen heeft moeite om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.