AccueilNederlandBulgarije staat op...

Bulgarije staat op de eerste plaats in Europa wat betreft roken

Bulgarije staat op de eerste plaats op het gebied van roken in Europa, en het land heeft zelfs Griekenland, dat tot voor kort de eerste was, al voorbijgestreefd. Dit werd aangekondigd door de voorzitter van de Coalitie voor een rookvrij leven, Dr. Gergana Geshanova. “Ons land staat op de eerste plaats in sterfte in Europa. Onze bevolking vergrijst en niemand leert jonge mensen hoe ze gezond kunnen leven, zodat ze niet ziek worden,” merkte ze op, eraan toevoegend dat een kwart van de 16-jarigen rookt.

“In 2006, Bulgarije samen met meer dan 180 andere landen het Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging ondertekend. Sindsdien zijn er 16 jaar verstreken en ons land had al lang geleden alles onder deze conventie moeten implementeren. We doen echter alleen wat de EU zet ons onder druk op het gebied van roken”, zegt Geshanova. Volgens haar is er geen initiatief of wens van de staat om iets te doen om de gezondheid van de mensen in Bulgarije te verbeteren. Zij en haar collega’s dringen erop aan dat Bulgarije zijn verplichtingen uit hoofde van het Kaderverdrag nakomt. Daarom ontmoet het team van de civiele missie al vertegenwoordigers van de politieke krachten die vechten om het parlement binnen te komen. De meeste partijen hebben in hun programma maatregelen opgenomen met betrekking tot gezondheidszorg en roken, maar ze hebben verschillende belangrijke verzoeken van de organisaties om deze ondeugd te bestrijden. “Eerst en vooral is de liquidatie van buitenreclame voor tabaksproducten. Ons land is een van de resterende 3-4 landen in Europa met reclameborden met tabaksproducten. De wet in ons land staat het toe en daar moet dringend verandering in komen. In winkels worden tabaksproducten nog steeds op een prominente plaats uitgestald, meestal achter de kassa, wat in het Westen niet het geval is, omdat mensen eraan worden herinnerd sigaretten of andere tabaksproducten te kopen. Het plaatsen van advertenties op een prominente plaats is onaanvaardbaar als we om de gezondheid van onze natie geven”, aldus Dr. Geshanova. Volgens haar en haar collega’s zou de sponsoring van tabaksbedrijven verboden moeten worden.

Het civiele pressieteam dringt erop aan dat meer autoriteiten, zoals de politie, worden betrokken bij de controle op het rookverbod in gesloten openbare ruimten, zoals in West-Europa het geval is. De bij de inspecties betrokken districtsgezondheidsinspecties hebben zeer weinig medewerkers die niet effectief toezicht kunnen houden. Last but not least dringen de experts erop aan de accijnzen op tabaksproducten te verhogen, wat een krachtige factor is om het roken te beperken. « Als de prijs van sigaretten stijgt, zal eerst het meest kwetsbare deel van de bevolking besluiten niet te roken », zegt Gergana Geshanova, geciteerd door BTA.

Foto door Pixabay: https://www.pexels.com/photo/close-up-photo-of-lighted-cigarette-stick-70088/

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.