AccueilNederlandWaar ik niet...

Waar ik niet denk, word ik gedacht

Cultuur richt zich tot intelligentie… maar die luistert er niet per se naar. Echter, afzien van reflectief denken is een luxe die over het algemeen duur betaald wordt, want het is inderdaad een fout die het individu in een automaat verandert. Vanuit deze hoek bezien is het cartesiaanse cogito ‘ik denk, dus ik ben’ zo vaak bekritiseerd in de moderniteit nog steeds geldig. Inderdaad, zonder te vergeten dat ik vanuit psychoanalytisch oogpunt alleen kan zijn waar mijn « ik » niet denkt (in een symptoom, een droom, een gemiste handeling …), vanuit een ander oogpunt, meer psychoanimistisch, waar ik niet denk denk dat ik gedacht ben. Onvermijdelijk. Ik word gedacht door deze « grote andere Grote », dat is het systeem met zijn steeds meer invasieve media die me onderdompelen in een constant waterbad van « informatie », vergelijkbaar met collectieve hypnose.

De illusie van een alternatief waarvan het politieke discours het paradigma is, toont het perfect aan: rechts of links, voor of tegen, ja of nee… Een echt persoonlijke keuze blijft lastig. Het is echter ditzelfde discours dat het publiek trekt en dat voorrang heeft op elk media-politiek forum. Kortom, wie denkt vrij te zijn zonder reflectie of alleen geïnteresseerd is in de (ogenschijnlijk) meer concrete zaken, vergeet dat materialisme ook een ideologie is en zeker gereduceerd wordt tot een soort neuron van het systeem. Het duurt maar een oogwenk om van denker naar gedachte te gaan.

Incultuur en arrogantie, hallo schade

Maar wat is het verband tussen bedachtzaamheid en onoplettendheid? Als we dat laatste opvatten als synonieme onwetendheid, geen probleem want we zijn allemaal min of meer (enorm) onwetend. Weten dat we onwetend zijn, volgens de voorschriften van de geleerde onwetendheid van Nicolas de Cues, is om onszelf de mogelijkheid te geven om te leren, om onszelf te cultiveren, om vooruitgang te boeken. Dit is, paradoxaal genoeg, de basis van alle wijsheid. Wat de zaken bederft is deze zeer onstabiele en gevaarlijke mengeling van onwetendheid en arrogantie, waarbij domheid de glijbaan is van onwetendheid naar de aanmatiging van kennis. Ruimdenkendheid is altijd wat redt van een doodlopende weg en de voorzorgsmaatregel die voorkomt dat deze bom van domheid die te vaak de mens is, schade aanricht. Hier is een kleine illustratie. Laten we ons het geval eens voorstellen van een beginnende klusjesman die niet weet hoe hij een hamer moet gebruiken en die al jaren spijkers inslaat met een tang. Stel je nu voor dat een vriend hem vertelt over het bestaan ​​van de hamer. Dit is natuurlijk een vereenvoudigde situatie, maar in werkelijkheid is het een vrij algemene.

De kans is groot dat onze klusjesman, slachtoffer van een zekere misoneïsme, weerstand zal bieden aan het wisselen van gereedschap, want zelfs als hij soms met zijn vingers slaat en nagels buigt, acht hij zijn kennis bevredigend. Zijn motto zou kunnen zijn:

“Ik weet het, dus ik ben”!

Vertaald naar het intellectuele niveau verwijzen tangen en hamers metaforisch naar denkinstrumenten, naar paradigma’s, en hoe meer we over deze instrumenten weten, hoe relevanter en zelfs overtuigender onze interpretaties van mens en wereld kunnen zijn.

De psychoanalytische concepten van het onbewuste, archetype, sublimatie en impuls zijn bijvoorbeeld ongetwijfeld een ernstig verlies voor elke intellectueel, psychoanalyticus of niet.

Met andere woorden, reflectief denken en alle mogelijke vormen van intelligentie (de Amerikaanse psycholoog H. Gardner telt tot zeven) zijn complexe psychische functies, specifiek voor iedereen, maar zonder cultuur worden ze niet noodzakelijkerwijs gerealiseerd.

Integendeel, verrijkt met een hele reeks ideeën, noties, concepten, theorieën, enz., zijn ze in staat om de persoonlijkheid van elk individu op de best mogelijke manier uit te drukken en de realisatie ervan te vergemakkelijken. Als er echt authentiek denken is, persoonlijk voor elke persoon, ‘gedifferentieerd’ om een ​​Jungiaanse term te gebruiken, is dat grotendeels te danken aan de mogelijkheden die worden vertegenwoordigd door de rijkdom aan leessleutels die tot ons cultureel erfgoed behoren. Religieuze fanatici geloven bijvoorbeeld in de mogelijkheid van een enkele, letterlijke, niet-hermeneutische lezing van de heilige teksten, wat op geen enkele manier de ontwikkeling van hun intelligentie bevordert. Integendeel, degenen die de kunst van het interpreteren beoefenen, zoals kabbalisten, zien hun intellectuele capaciteiten toenemen.

Cultuur draagt ​​weliswaar bij aan intelligentie, maar voorkomt domheid niet

Natuurlijk kunnen liefhebbers van meditatie tegenwerpen dat de mens over het algemeen te mentaal is en dat denken het bestaan ​​vaak meer compliceert dan vergemakkelijkt. WAAR. Denken heeft een obsessieve kant die altijd goed is om te verminderen. De psychoanalyticus van zijn kant kon in wat onder de aanduiding ‘cultuur’ valt, het product zien van een ‘ik’ dat voortdurend vervreemd is in zijn verhandelingen. Ook waar. Intellectuelen vertellen zichzelf evenveel verhalen als kinderen, zelfs als hun gesprek erudieter is en serieuzer lijkt.

Maar het probleem is niet de tegenstelling tussen denken en niet denken of tussen denken en doen. Het is de rijkdom, dat wil zeggen de kwaliteit van het denken dat telt. Zelfs de meest extraverte, om niet te zeggen oppervlakkige persoon kan in de cultuur het materiaal en de hulpmiddelen vinden die nodig zijn om zijn of haar denken aan te scherpen en een gedifferentieerde gedachte te vormen, die niet een eenvoudige herhaling is van wat hij of zij heeft gehoord of geleerd door hart. Zonder noodzakelijkerwijs vast te houden aan een systeem of theorie.

De grote filosofen, vooral de Fransen vóór de revolutie, waren in wezen vrijdenkers in plaats van theoretici. We komen dus terug op het thema van deze Rebel(s), want juist de mate van cultuur (of het gebrek daaraan) kan in veel situaties het verschil maken.

Kunnen we zeggen dat domheid omgekeerd evenredig is met de mate van cultuur? Absoluut niet. Mensen zijn intelligent, ongeacht hun cultuurniveau, alleen worden ze erdoor beperkt. Ze tonen, zoals we zeggen, levensintelligentie, relationele en sociale knowhow, een gezonde nieuwsgierigheid. Wat misschien wel het belangrijkste is. En laten we niet vergeten dat alle cultuur in de wereld, zonder een goede opleiding, de ‘kleine almachtige tiran’ er niet van weerhoudt om keer op keer zijn mooie kop uit te steken.

Lien source

Publicitéspot_img

Plus articles a lire

spot_img
spot_img

Faites la subscription avec nous

Lire ausi The European Times.

Lire la suite

Persuitnodiging Woensdag 22/03: Bilateraal onderhoud Ulf Kristersson, Eerste Minister van Zweden

Woensdag 22 maart 2022 ontvangt Eerste Minister Alexander De Croo zijn Zweedse ambtsgenoot Ulf Kristersson. De twee regeringsleiders zullen in aanloop naar de Europese Top van 23-24 maart van gedachten wisselen over actuele thema’s zoals migratie, economie en Oekraïne.Beide premiers...

Jehovah’s Getuigen massamoord in Hamburg, interview met Raffaella Di Marzio

Op 9 maart 2023 werden 7 Jehovah's Getuigen en een ongeboren kind gedood door een massale schutter tijdens een religieuze dienst in Hamburg. De moordenaar was een voormalig lid van de gemeente, die meer dan een jaar geleden...

Asiel en migratie: verblijfsrecht voor bepaalde categorieën staatlozen

Deze categorie staatlozen moet nu humanitaire regularisatie aanvragen. De instelling van dit verblijfsrecht biedt rechtszekerheid en vormt bescherming voor een groep mensen die door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend en daardoor vaak tussen wal en schip...

Profitez d'un accès exclusif à l'ensemble de notre contenu

Bientôt, nous aurons un abonnement en ligne et vous pourrez débloquer tous les articles que vous rencontrerez.